Verrekijker afstellen

Om het beste beeld uit uw verrekijker te halen dient u deze eerst goed aan te passen aan uw ogen. Waar u dit niet doet, zal de verrekijker niet optimaal afgesteld zijn op uw ogen en is het beeld kwalitatief iets minder. Hieronder worden een drietal stappen beschreven hoe u uw verrekijker kunt afstellen.

twistupStap 1. Twist-up oogschelp instellen.

Wanneer u door uw verrekijker kijkt, maakt het een groot verschil of u dit met of zonder bril doet. Er zit namelijk een verschil in de afstand tussen uw ogen en de verrekijker als u met of zonder bril kijkt. Om dit te compenseren zijn de meeste verrekijkers uitgerust met een beschermrubber bij de oculairlens. Dit beschermrubber kan eenvoudig in- of uitgedraaid of omgeklapt worden. Bent u brildragend, dat draait u het beschermrubber in of klapt u het beschermrubber in. Draagt u geen bril, dan draait u het beschermrubber uit of klapt u het beschermrubber uit. Hieronder ziet u een voorbeeld van een verrekijker met een beschermrubber, het linkerrubber is voor een brildrager (ingedraaid) en het rechterubber is voor een niet brildrager (uitgedraaid).

Stap 2. Breedte verrekijker instellen (pupilafstand)

Uw ogen staan op een bepaalde manier uit elkaar en daarom is het belangrijk om de verrekijker aan te passen op deze breedte. Hiervoor buigt u de verrekijker eerst door tot hij op zijn smalst is, vervolgens beweegt u de beide delen van de verrekijker uit elkaar tot u prettig door de verrekijker kijken kunt. Hierna kiest u een object op ongeveer 100 meter afstand en beweegt u beide delen van de verrekijk verder uit elkaar of dichter naar elkaar tot er één rond beeld ontstaat. Wanneer u dit goed gedaan heeft, zien uw beide ogen precies hetzelfde en ontstaat er één ronding zonder zwarte randen.

oogafstand

3. Scherpstellen en Dioptrie

In de meeste gevallen heeft iemand een afwijking in de sterkte van zijn ogen, deze kunnen worden gecompenseerd met de dioptrie instelling van de verrekijker. Het instellen hiervan gaat als volgt:

Oog afstellen2Scherpstellen
Richt de verrekijker op een objectief dat zich op een afstand van ongeveer 40 à 50 meter bevindt. Zodra u dit punt bepaald heeft gaat u de verrekijker scherpstellen met de middelste scherpstelring terwijl u alleen door het linker buis kijkt. Hiervoor kunt u het beste de rechter buis even afdekken met uw hand of uw oog dicht knijpen.

 

 

 

 

 

 

 

Oog afstellenDioptrie
Wanneer het beeld scherp is voor uw linker oog, wisselt u van oog waarmee u door de verrekijker kijkt. In dit geval gaat u dus de linker buis afdekken met uw hand of knijpt uw linker oog dicht terwijl u met uw rechter oog door de rechter buis kijkt. Tot slot draait u aan de dioptrie stelring (deze zit vlak bij uw rechter oculair) tot het beeld scherp is. Uw verrekijker is nu volledig op uw behoeften afgesteld en klaar voor gebruikt.